Profil

Advokátska kancelária POLAKOVIČ & PARTNERS poskytuje komplexné právne služby pre tuzemské i zahraničné právnické a fyzické osoby. Našou absolútnou prioritou je profesionálne a zodpovedne chrániť práva našich klientov a presadzovať ich oprávnené záujmy.

Zakladáme si najmä na komplexnosti poskytovaných právnych služieb – od poskytovania právneho poradenstva pri rôznych medzinárodných obchodných transakciách, cez riešenie korporatívnych otázok obchodných spoločností, zmluvné riešenie obchodných aj občianskych vzťahov, obchodnú aj civilnú sporovú agendu, až po riešenie bežných občianskoprávnych vzťahov či trestnoprávnu obhajobu.

Pri poskytovaní právneho poradenstva našim klientom využívame znalosti právnikov našej advokátskej kancelárie z oblasti práva Európskej únie, ako aj skúsenosti s jeho aplikáciou v rámci Európskej únie a na Slovensku. Plynule komunikujeme viacerými svetovými jazykmi (angličtina, nemčina), vrátane znalosti a používania odbornej právnej terminológie.

Zabezpečujeme a udržiavame špecializáciu právnikov našej advokátskej kancelárie tak, aby klient dostal vysoko profesionálne právne služby aj v špecifických oblastiach, ako sú napríklad farmaceutické a medicínske právo, ochrana hospodárskej súťaže, právo obchodných spoločností, právna úprava nehnuteľností, autorské právo, právo informačných technológií, reklamné a mediálne právo, trestné právo a iných.

Ponúkame široké skúsenosti právnikov našej advokátskej kancelárie v rozličných oblastiach práva, ktoré získali pri doterajšom poskytovaní právnych služieb v oblastiach súkromného ale i verejného práva.

Ceníme si dôveru klienta, v rámci ktorej nás poveruje riešením svojich právnych problémov, a preto vždy hľadáme také riešenia, ktoré sú pre klienta účelné, hospodárne a vedú k dosiahnutiu klientom želaného cieľa. Súčasne sa striktne riadime profesijnou etikou za súčasného zachovávania zákonnej mlčanlivosti a nezávislosti, ktoré vyplývajú z postavenia advokáta.

Pri svojej činnosti využívame moderné informačné a komunikačné technológie, aby aj po technickej stránke bol zabezpečený vysoký štandard nami poskytovaných služieb a zabezpečená čo možno najvyššia miera ochrany informácií a tým i samotného klienta.

Advokátska kancelária POLAKOVIČ & PARTNERS a jej advokáti sú v súlade so zákonom poistení pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, a to na poistnú sumu 1,5 mil. € na každého advokáta advokátskej kancelárie. Naša advokátska kancelária však doteraz nikdy nebola nútená toto poistenie využiť.